top of page
to About

presentació

Benvolguts companys:

Com a president del Comitè organitzador de les XVI Jornades de la Ibmafic vull convidar-vos a participar-hi.

Un any més l'esforç de molts dels nostres socis ha fet possible l'organització d'aquestes Jornades. Unes Jornades que s'organitzen per a vosaltres i per vosaltres, i en les quals si no participem la majoria dels metges de família no tenen cap sentit.

Com en moltes ocasions s'ha dit, som la pedra angular del sistema sanitari, i el Sistema Sanitari Espanyol, és el millor del món, on s'atén a totes les persones sense importar el seu origen, ètnia, gènere o religió. No obstant això perquè pugui continuar sent sostenible és imprescindible l'atenció primària i en conseqüència la unió de tots els metges de família.

A hores d'ara, un tema d'actualitat i que està ocasionat un gran debat a tots els nivells, és la formació dels nostres estudiants de medicina, el nombre de facultats de medicina i la importància de la formació en medicina familiar i comunitària en el pregrau. Per això, i per l'importants que sou per al Sistema Sanitari, hem volgut dedicar aquestes Jornades a la formació de pregrau en medicina familiar i comunitària i a la nova facultat de medicina de Balears.

A les nostres Jornades hem inclòs com a tema prínceps "La facultat de medicina i la medicina de família", on participaran persones d'alt nivell i coneixedores del dilema: La Dra. Verónica Casado professora de la Facultat de Valladolid, el Dr. Joan LLobera un dels artífexs i grans lluitadors per aconseguir la creació de la Facultat a Balears, la Dra. Margalida Gili vicedegana de la Facultat de medicina, i com no, la nostra presidenta la Dra. Elena Muñoz defensora acèrrima de la necessitat de formació en medicina familiar i comunitària en el pregrau.

A més de tot això, oferim un taller de "Autocura Emocional" impartit pel Dr. Oriol Lafau magnífic coneixedor del tema. No hem d'oblidar que la situació econòmica i política actual ens porta a un estat d'estrès i mimva la nostra autoestima, per això, no ens hem volgut oblidar del problema i hem preparat un taller que ens permeti a tots crear els nostres sistemes de defensa, continuar i mantenir sense cap dubte a l'atenció primària al capdavant del sistema sanitari.

Sense oblidar-nos de la formació continuada disposeu de l'espai 3 i no res, en el qual els diferents components dels nostres grups de treball van a exposar-nos en 10 minuts les actualitzacions i novetats en les matèries en què s'especialitzen.

I a més tindrem el plaer d'escoltar a la Dra. Verónica Casado en la conferència inaugural delectant-nos amb la importància de la medicina de família a la Sanitat Pública i en els ensenyaments universitàries del futur metge.

M'acomiado de tots esperant la vostra assistència multitudinària, recordeu que sense la vostra participació aquestes Jornades no tenen sentit. I agrair a totes les persones que formen part dels comitès de les Jornades seu esforç, treball i hores de dedicació. Són elles les que amb la vostra col·laboració fan possible la realitat de les Jornades.

 

Us hi esperem.

Dr. José Ignacio Ramírez Manent

President del Comitè Organitzador

 

 

Queridos compañeros:

Como presidente del Comité organizador de las XVI Jornades de la Ibmafic quiero invitaros a participar en las mismas.

Un año más el esfuerzo de muchos de nuestros socios ha hecho posible la organización de estas Jornadas. Unas Jornadas que se organizan para vosotros y por vosotros, y en las cuales si no participamos la mayoría de los médicos de familia no tienen ningún sentido.

Como en muchas ocasiones se ha dicho, somos la piedra angular del sistema sanitario, y el Sistema Sanitario Español, es el mejor del mundo, donde se atiende a todas las personas sin importar su origen, étnia, género o religión. Sin embargo para que pueda continuar siendo sostenible es imprescindible la atención primaria y en consecuencia la unión de todos los médicos de familia.

En estos momentos, un tema de actualidad y que está ocasionado un gran debate a todos los niveles, es la formación de nuestros estudiantes de medicina, el número de facultades de medicina y la importancia de la formación en medicina familiar y comunitaria en el pregrado. Por esto, y por lo importantes que sois para el Sistema Sanitario, hemos querido dedicar estas Jornadas a la formación de pregrado en medicina familiar y comunitaria y a la nueva facultad de medicina de Baleares.

En nuestras Jornadas hemos incluido como tema prínceps “La facultad de medicina y la medicina de familia”, en donde participarán personas de alto nivel y conocedoras del dilema: La Dra. Verónica Casado profesora de la Facultad de Valladolid, el Dr. Joan LLobera uno de los artífices y grandes luchadores por conseguir la creación de la Facultad en Baleares, la Dra. Margalida Gili Vicedecana de la Facultad de medicina, y como no, nuestra presidenta la Dra. Elena Muñoz defensora acérrima de la necesidad de formación en medicina familiar y comunitaria en el pregrado.

Además de todo esto, ofrecemos un taller de “Autocura Emocional” impartido por el Dr. Oriol Lafau magnífico conocedor del tema. No hemos de olvidar que la situación económica y política actual nos lleva a un estado de estrés y mengua nuestra autoestima, por eso, no nos hemos querido olvidar del problema y hemos preparado un taller que nos permita a todos crear nuestros sistemas de defensa, continuar y mantener sin ninguna duda a la atención primaria al frente del sistema sanitario.

Sin olvidarnos de la formación continuada disponéis del espacio tres i no res, en el cual los diferentes componentes de nuestros grupos de trabajo van a exponernos en 10 minutos las actualizaciones y novedades en las materias en que se especializan.

Y además tendremos el placer de escuchar a la Dra. Verónica Casado en la conferencia inaugural deleitándonos con la importancia de la medicina de familia en la Sanidad Pública y en las enseñanzas Universitarias del futuro galeno.

Me despido de todos esperando vuestra asistencia multitudinaria, recordad que sin vuestra participación estas Jornadas no tienen sentido. Y agradecer a todas las personas que forman parte de los Comités de las Jornadas su esfuerzo, trabajo y horas de dedicación. Son ellas las que con vuestra colaboración hacen posible la realidad de las Jornadas.

 

Os esperamos.

Dr. José Ignacio Ramírez Manent

Presidente del Comité Organizador

bottom of page